Заяви та повідомлення

Заява для зміни відповідача

До заяви додати копію ідентифікаційного коду відповідача, копію квитанції про сплату постанови та копію посвідчення водія” відповідача”.

Якщо здійснено оплату штрафу на неправильні реквізити або на правильні, але двічі (більше), то необхідно платнику направити заяву про повернення помилково перерахованих коштів за адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048.
Разом із заявою про повернення коштів з бюджету необхідно подати оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету та будуть містити реквізити одержувача коштів та інформацію про платника.
Також можливо подати заяву в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві має бути зазначено електронну поштову адресу або відомості про інші засоби зв’язку.
Під час подання заяви про повернення коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається сканована копія з обов’язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”: документа на переказ або електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, довіреності на отримання коштів довіреною особою, засвідченої згідно з вимогами Цивільного кодексу України, паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).

Зразок заяви для фізичних осіб

Зразок заяви для юридичних осіб