Системи енергетичного менеджменту запроваджуються з метою забезпечення:

 

 

ефективного споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

 

раціонального використання коштів на оплату енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг, впровадження заходів з енергоефективності та інших витрат;

 

підвищення рівня енергетичної ефективності у будівлях та зменшення викидів CO2;

 

створення та функціонування механізмів матеріального стимулювання працівників до ефективного використання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг;

 

своєчасної сертифікації енергетичної ефективності будівель;

 

забезпечення показової ролі центральних органів виконавчої влади у підвищенні енергетичної ефективності будівель.

 

 

 

Наказ про впровадження системи енергетичного менеджменту від 13.07.2023 №1428

 

Декларація енергетичної політики ДПП на період до 2026 року

 

План діяльності системи енергетичного менеджменту на 2023-2024 роки