СПЛАТА ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР

Реквізити рахунків для зарахування надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 21081300 “Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі)”

Якщо здійснено оплату штрафу на неправильні реквізити або на правильні, але двічі (більше), то необхідно направити заяву про повернення помилково перерахованих коштів за адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048.
Разом із заявою про повернення коштів з бюджету необхідно подати оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету та будуть містити реквізити одержувача коштів та інформацію про платника.
Також можиливо подати заяву в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві має бути зазначено електронну поштову адресу або відомості про інші засоби зв’язку.
Під час подання заяви про повернення коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається сканована копія з обов’язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”: документа на переказ або електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, довіреності на отримання коштів довіреною особою, засвідченої згідно з вимогами Цивільного кодексу України, паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).

Зразок заяви для фізичних осіб

Зразок для юридичниї осіб

Реквізити рахунків:

Рахунок отримувачаНазва отримувача коштівКод отримувача
(код за ЄДРПОУ)
Банк отримувача
UA418999980313080149000002001ГУК у Вінницькій обл./Він.обл/2108130037979858Казначейство України (ЕАП)
UA588999980313050149000003001ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/2108130038009371Казначейство України (ЕАП)
UA758999980313020149000004001ГУК у Днiпр-кiй обл/Дн-ка об/2108130037988155Казначейство України (ЕАП)
UA198999980313090149000005001Донецьке УК/Дон.Обл./2108130037967785Казначейство України (ЕАП)
UA368999980313060149000006001ГУК у Житомир обл/Житомир обл/ 2108130037976485
Казначейство України (ЕАП)
UA538999980313030149000007001ГУК у Закарп.обл/Закарп.обл./2108130037975895Казначейство України (ЕАП)
UA708999980313000149000008001ГУК у Зап.обл./Зап.обл./2108130037941997Казначейство України (ЕАП)
UA148999980313070149000009001ГУК в Iв.-Франк.об/Iв.-Фран.о/2108130037951998Казначейство України (ЕАП)
UA698999980313040149000026001ГУК у м.Києві/м.Київ/2108130037993783Казначейство України (ЕАП)
UA488999980313030149000010001ГУК у Київ.обл./Київ.обл./2108130037955989Казначейство України (ЕАП)
UA658999980313000149000011001
ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл./2108130037918230
Казначейство України (ЕАП)
UA098999980313070149000012001ГУК у Луг.обл./Луганська обл./2108130037991110
Казначейство України (ЕАП)
UA268999980313040149000013001
ГУК у Львівській області /м.Львів/2108130038008294Казначейство України (ЕАП)
UA438999980313010149000014001Миколаївське ГУК/Микол.обл./2108130037992030Казначейство України (ЕАП)
UA848999980313080149000015001ГУК в Од.обл./Одеська обл./2108130037607526Казначейство України (ЕАП)
UA048999980313050149000016001ГУК Полтав.обл/Полтавська/2108130037959255Казначейство України (ЕАП)
UA218999980313020149000017001ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./2108130038012494Казначейство України (ЕАП)
UA628999980313090149000018001ГУК у Сумській обл/Сумська обл/2108130037970404Казначейство України (ЕАП)
UA798999980313060149000019001
ГУК у Терноп.обл./Терноп.обл./2108130037977599Казначейство України (ЕАП)
UA168999980313020149000020001ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/2108130037874947Казначейство України (ЕАП)
UA578999980313090149000021001ГУК у Херсон обл/Херсон обл/2108130037959517Казначейство України (ЕАП)
UA748999980313060149000022001ГУК у Хмельниц.обл/Хмел.обл/2108130037971775Казначейство України (ЕАП)
UA918999980313030149000023001ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/2108130037930566Казначейство України (ЕАП)
UA118999980313000149000024001Чернівецьке ГУК/Чернiв.обл/2108130037836095Казначейство України (ЕАП)
UA528999980313070149000025001ГУК у Чернігів.обл/Черніг.обл/2108130037972475Казначейство України (ЕАП)

 

Останні події